Men kan zich dan ook afvragen hoe stevig het fundament is waarop rust.

Als de financiering ooit stopt of substantieel afneemt (hetzij door hogere rentes, hetzij door een ineenstorting van de olieprijs) zal ook de productie van VS schalieolie snel afnemen. Een conventioneel olieveld zal, nadat het eenmaal ontwikkeld is, nog tenminste één of twee decennia door blijven produceren, ongeacht de olieprijs.

En dat heeft men, geholpen door het beleid van de centrale banken, ook gedaan.

Bloomingtondating com datinga ru

La bolsa de almacenaje de nuestra plataforma de transportes le ayuda a reducir el número de superficies de almacenamiento vacías para lograr un aprovechamiento óptimo de su capacidad.

Si lo que busca, en cambio, es un almacén, tanto de modo permanente como para hacer frente a necesidades puntuales por sobrecarga, tiene a su disposición hasta superficies de almacenamiento y de logística en más de 44 países europeos.

Ook voor de grote internationale oliemaatschappijen (Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, Total) nemen de schulden langzaam toe (zij het dat de gearing hier veel lager ligt).

In totaal bedraagt die schuld nu ruim 180 miljard dollar.

Deze bedrijven hebben een prijs van rond de 50 dollar nodig is om cash flow neutraal te zijn.

Dat niveau werd begin dit jaar ook gehaald; ondertussen is de prijs onder de 50 dollar per vat gezakt.

Als geheel heeft deze industrie tot op de dag van vandaag een negatieve cash flow (ook zonder dividend uit te betalen).

Het is dan ook niet vreemd dat de kosten van de financiering geleidelijk aan toenemen.

In totaal was er in 2016 voor deze bedrijven een net cash outflow van ongeveer 46 miljard dollar.