Dette er altså helt fiktive eksempler, funnet på av meg selv mens jeg skrev, kun ment for å vise hvordan religionsvitenskapelig forskning kan spenne vidt.

dating uten registrering-68

Det er litt lettere å manipulere situasjonen da, sier storsjarmøren før han legger til: – Det hørtes feil ut, det var ikke det jeg mente, roper han ut i forsøk om å overdøve latteren fra de andre.

Akkurat som begrepet «religion» dekker vidt forskjellige, menneskelige samhandlinger og uttrykk, forsker religionsvitere på vidt forskjellige temaer innenfor det mer eller mindre diffuse emnet «religion». Forsker C leser artiklene til både forsker A og forsker B, og finner ut at hun vil sammenligne de to forståelsene av begrepet samarbeid med lovverket som regulerer religiøse samfunn.

Fire single tester de tre mest populære datingappene Tinder, Happn og Grindr sammen med den nye norske appen Wi Meet.

Appene vurderes etter brukervennlighet og hvor gøy de er å bruke over to uker.

– Som par lønner seg å ha like interesser og ganske like holdninger. Du blir jo bare matchet på geografisk nærhet, utseende og alder.

Å finne en langvarig partner på disse appene her er griseflaks, kommenterer Narum.Et veldig interessant eksempel, som burde interessere mange, er James R.Lewis’ sin artikkel «Using the F-word in Religious Studies».Religionsvitenskapelig forskning er ikke bare analyser av religiøse praksiser, men også av hvordan de som utfører praksisene omtaler og begrepsfester dem, hvordan samfunnet som helhet omtaler og begrepsfester religiøse praksiser, samt hvordan forskere omtaler og begrepsfester både religiøse praksiser og omtaler og begrepsfesting av disse praksisene. Forsker D vil derfor se nærmere på hvordan begrepet samarbeid konstrueres gjennom forskningsarbeidene til sine kollegaer, og på hvilken måte dette vrir forståelsen av religiøse ritualer i en bestemt retning. Ved å stille videre spørsmål om samarbeidet finner forsker B ut at ritualdeltakerne har en forståelse av begrepet samarbeid som forsker A rett og slett ikke har inkludert i sin analyse.At man kan huke av om man er ute etter noe seriøst, og dermed kan unngå de som er ute etter noe kortvarig.